Skip to main content

Jelena je vijećnica u mjesnom odboru Peščenica, a u Zagreb je NAŠ i Možemo! uključena je od samih početaka. Preko deset godina kontinuirano je angažirana u različitim društvenim inicijativama i organizacijama, na temama vezanim uz javna dobra, besplatno obrazovanje, radnička prava i prava žena te u kvartovskim i referendumskim akcijama: od kampanje podrške štrajku tekstilnim radnicama tvornice Kamensko, preko kampanje za obranu Varšavske, do referendumske inicijative protiv monetizacije autocesta.

“Ja sam dijete tranzicije. Sjećam se štrajkova glađu, zatvaranja tvornica, udara na prava žena i manjina. Angažirala sam se jer sam to htjela promijeniti. Tako je ostalo do danas. Izađite na ove izbore i zaokružite listu broj 3 jer MOŽEMO pravednije i ravnopravnije.”

 

Komentiraj