Skip to main content
Kako smo glasaliUncategorized

Glasovanje 15. srpnja 2021.

By 15/07/2021No Comments
Izvješće mandatno-imunitetnog povjerenstva

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Protiv

Konačni prijedlog Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

Za

Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Suzdržani

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Suzdržani

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

Suzdržani

Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o vodama

Protiv

Konačni prijedlog Zakona o gospodarenju otpadom

Protiv

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Suzdržani

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Suzdržani

Prijedlog zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Protiv

Prijedlog zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori

Suzdržani

Prijedlog zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Suzdržani

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

Suzdržani

Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća

Protiv

Prijedlog odluke o razrješenju Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije

Za

Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije

Protiv

Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje mogućih nepravilnosti u poslijeratnoj obnovi kuća, stanova i zgrada javnih namjena na području Republike Hrvatske

Za

Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za nagradu za promicanje prava djeteta

Protiv

Prijedlog odluke o izboru zamjenika Pučke pravobraniteljice

Za

Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-Cov-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od siječnja 16. siječnja do 31. svibnja 2021.

Protiv

Izvješće o radu Pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2020. godinu

Za

Izvješće o radu Pravobraniteljice za djecu za 2020. godinu

Za

Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2020. godiu

Isključili se iz glasanja

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja intervencijama kod iznenadnih onečišćenja u Jadranskom moru

Isključili se iz glasanja

Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama korisnika Državnog proračuna za 2019.

Isključili se iz glasanja

Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama lokalnih jedinica za 2019.

Isključili se iz glasanja

Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica

Isključili se iz glasanja

Komentiraj