Skip to main content

Vratimo državu građanima, škole učenicima i profesorima, a crkve vjernicima. Možemo imati sekularno društvo jednakih.