Skip to main content

Povodom 17. svibnja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, jasno kažemo da naša politička opcija ima nultu toleranciju na homofobiju i transfobiju. Kandidatkinje/i s naše liste potpisale/i su ILGA deklaraciju kojom se obavezuju beskompromisno i predano zalagati se za zaštitu prava seksualnih i rodnih manjina uvijek i svuda.
Lista 18 ❤ LGBTIQ!