Skip to main content

Ova vlada je socijalne usluge za osobe s invaliditetom skinula s proračuna i prebacila na projektno financiranje preko Europskog socijalnog fonda. Zbog toga djeca imaju uslugu ako je udruga dobila projekt, a ako nije, usluga im se ukida.

To je najgori mogući model, jer je krajnje nesiguran i ne omogućuje ravnopravni pristup socijalnim uslugama.