Skip to main content

Iako žene u Hrvatskoj imaju pravo na legalan pobačaj, čak 60% ginekologa zaposlenih u javnim bolnicama koristi pravo na priziv savjesti i odbija izvršiti pobačaj. U Sloveniji se na priziv savjesti poziva svega 3% ginekologa. Ova skandalozna praksa povrede ženskih ljudskih prava mora hitno prestati, ukinimo pravo na priziv savjesti strukama ključnim za žensko reproduktivno zdravlje i prava!