Skip to main content
link

Hrvatska kakvu Možemo! stvoriti: gdje sutkinja m…

By 10/01/202016 siječnja, 2020No Comments

Hrvatska kakvu Možemo! stvoriti:

gdje sutkinja može biti samo ona osoba koja ima dovoljno hrabrosti i znanja da kaže da je 6-satno maltretiranje od strane nadređenog usred noći, u autu, uz prisutnost vatrenog oružja, uz pipkanje i verbalno zlostavljanje kazneno djelo i da će riskirati da joj presuda padne na višem sudu ali da će ići protiv patrijarhalne struje, a u korist zdravog razuma, pravde i zaštite žrtve.