Skip to main content

Danas smo predstavili koaliciju zelene ljevice za europske izbore u sastavu Možemo – politička platforma, Nova ljevica i ORaH. Možemo transformirati Europu u održivu, pravednu i zelenu zajednicu ljudi!