Skip to main content

Damir Bakic: Senat Sveučilišta je društvo s neograničenom neodgovornošću!