Skip to main content

šŸ‘‰ UPOZNAJTE ČLANOVE INICIJATIVNOG ODBORA PLATFORME MOŽEMO! šŸ‘ˆ
Marija Brajdić Vuković je docentica na SveučiliÅ”tu u Zagrebu, sociologinja znanosti i tehnologije te metodologinja druÅ”tvenih istraživanja. Iz građanske odgovornosti i zbog kontinuiranog osjećaja da ovo druÅ”tvo može i mora bolje, 2017. godine aktivirala se u lokalnoj politici kroz platformu Zagreb je NAÅ ! kad je izabrana za vijećnicu gradske četvrti Podsused ā€“ Vrapče. U srediÅ”tu njezina profesionalnog, ali i građanskog interesa jesu transparentne i kvalitetne druÅ”tvene institucije na lokalnoj i nacionalnoj razini te kvaliteta i održivost sustava visokog obrazovanja i znanosti.