Skip to main content

šŸ‘‰ UPOZNAJTE ČLANOVE INICIJATIVNOG ODBORA PLATFORME MOŽEMO! šŸ‘ˆ
Danijela Dolenec je docentica na Fakultetu političkih znanosti koja se obrazovala u Zagrebu, Londonu, Bostonu i Zurichu. Dobitnica je viÅ”e prestižnih stipendija, kao i Državne nagrade za znanost 2013. godine. U istraživačkom radu se fokusira na teme demokratizacije i održivog razvoja, a trenutno vodi međunarodni projekt koji analizira poveznice između druÅ”tvenih pokreta i političkih procesa u viÅ”e europskih zemalja. 2017. godine politički se aktivirala u platformi Zagreb je NAÅ !