Skip to main content

šŸ‘‰ UPOZNAJTE ČLANOVE INICIJATIVNOG ODBORA PLATFORME MOŽEMO! šŸ‘ˆ
Draženka Polović rođena je 1960. godine. Diplomirala je komparativnu književnost, filozofiju i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radi u Ekonomsko-turističkoj Å”koli u Karlovcu, gdje i živi. Bavi se kulturnom povijeŔću Karlovca, o čemu je objavila nekoliko knjiga u suautorstvu i brojne članke. Aktivna je u druÅ”tvenom i javnom životu grada.