Skip to main content

šŸ‘‰ UPOZNAJTE ČLANOVE INICIJATIVNOG ODBORA PLATFORME MOŽEMO! šŸ‘ˆ
Goran Sergej PristaÅ” redovni je profesor dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti SveučiliÅ”ta u Zagrebu i kazaliÅ”ni umjetnik s uspjeÅ”nom međunarodnom karijerom. Održavao je nastavu na sveučiliÅ”tima i visokim Å”kolama u Stockholmu, Bruxellesu, Kopenhagenu, Giessenu itd. S različitim organizacijama i ustanovama realizirao je niz međunarodnih projekata financiranih sredstvima EU. Sudjeluje u brojnim lokalnim i međunarodnim inicijativama i mrežama za razvoj umjetnosti, kulture i međukulturne suradnje.