Možemo!

prioritizirati lokalni razvoj koji potiče vlasništvo lokalne zajednice, korištenje lokalnih kapaciteta i u kojem većina novostvorene vrijednosti ostaje u lokalnoj sredini.

Možemo!

smanjiti regionalne nejednakosti kroz teritorijalni preustroj, decentralizirane javne investicije i bolju prometnu povezanost.

Možemo!

napustiti štetni razvojni model koji se temelji na rentnijerskoj ekonomiji, nekretninskim špekulacijama, kratkoročnim spektaklima i megalomanskim projektima koji ne odgovaraju potrebama lokalnog stanovništva.

Možemo!

razvijati otporno gospodarstvo koje se sastoji od razvijenog javnog, kooperativnog i privatnog sektora usmjerenih na dobrobit lokalne zajednice i očuvanje prirodnih resursa.

Možemo!

demokratizirati ekonomiju kroz poticanje društvenog poduzetništva, radničkog suvlasništva, demokracije na radnom mjestu i zadružne ekonomije.

Možemo!

povećati pregovaračku moć radnika i poboljšati radnička prava uz naglasak na ukidanje nesigurnih oblika zapošljavanja te suzbijanje prisile na prekarne oblike rada.

Možemo!

olakšati poslovanje gospodarskih subjekata u svim sektorima regulativom koja vodi računa o njihovoj veličini, vrsti djelatnosti i kapacitetima.

Možemo!

poduprijeti zeleni razvoj kroz zelenu reindustrijalizaciju, cirkularnu ekonomiju i zelenu javnu nabavu koja favorizira lokalne proizvođače.

Možemo!

zaštititi prirodna javna i zajednička dobra kao što su vode, šume, more, obala i tlo od daljnje privatizacije, komodifikacije i neodržive eksploatacije.

Možemo!

smanjiti ekološki i ugljični otisak kroz poticanje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, održivi transport, ekološku poljoprivredu i ekološki turizam.

Možemo!

voditi aktivniju monetarnu i fiskalnu politiku usmjerenu na visoku zaposlenost i postizanje bolje platne bilance.

Možemo!

postaviti učinkovit i pravedan porezni sustav koji oporezuje kapital više nego rad, progresivno oporezuje dohodak i bogatstvo, smanjuje regresivne poreze i sankcionira izbjegavanje plaćanja poreza.

Možemo!

postići veću transparentnost proračuna na svim razinama od državne do lokalne, a građanima omogućiti direktno odlučivanje o dijelovima proračuna.

Možemo!

osigurati jednak i javno financiran pristup svim javnim uslugama od odgoja i obrazovanja, do zdravstva i socijalne skrbi jer one ne smiju ovisiti o profitnoj logici tržišta.

Možemo!

sudjelovati u reformi Europske unije kako bi se povećao utjecaj građana na europske politike, a smanjio utjecaj korporativnih lobista i tehnokrata.

Možemo!

izgraditi učinkovit i pravičan pravosudni sustav koji osigurava ujednačenost sudske prakse i kraće rokove.

Možemo!

promovirati suradničku i solidarnu vanjsku politiku koja se temelji na načelima razvojne suradnje, multilateralizma i osude imperijalizma svake vrste.

Možemo!

ostvariti rodnu ravnopravnost kroz socijalne i ekonomske politike koje potiču egalitarnu raspodjelu rada i skrbi između muškaraca i žena uz jačanje sudjelovanja žena na položajima moći u političkom, društvenom i ekonomskom životu.

Možemo!

poboljšati rad javnih poduzeća i ustanova kroz uključivanje korisnika, zaposlenika i raznih društvenih skupina u civilni nadzor upravljanja.

Možemo!

učiniti zdravstvo kvalitetnijim i dostupnijim svim građanima, uz veća ulaganja i pristup novim dijagnostičkim metodama i efikasnijim terapijama.

Možemo!

transformirati državni aparat tako da djeluje kao servis svih građana koji im olakšava život te ih tretira kao ravnopravne aktere, a ne kao klijente ili podanike.

Možemo!

izgraditi interkulturalno društvo koje poštuje i ostvaruje prava migranata i izbjeglica te omogućiti svima koji u njemu odluče živjeti da se ravnopravno uključe u politički, ekonomski i kulturni život.

Možemo!

jamčiti sigurnost svim građanima promičući načelo ljudske sigurnosti koje vodi računa o sigurnosnim potrebama svakog čovjeka i zajednice, u stalnoj ravnoteži s ljudskim pravima.

Možemo!

obraniti slobodu mišljenja i izražavanja te podupirati neovisnost medija i novinara od političkih i tržišnih pritisaka.

Možemo!

ojačati sekularnost države u kojoj se jamči sloboda vjeroispovijesti, ali uz jasnu odvojenost vjerskih zajednica i države.

Možemo!

štititi temeljna prava i slobode svakog čovjeka bez obzira na porijeklo, nacionalnost, vjeru, političko opredjeljenje, spol, seksualnu orijentaciju, rodno izražavanje i druga obilježja.

Možemo!

ulagati prvenstveno u razvoj amaterskog i rekreativnog sporta u odnosu na profesionalni sport, uz unaprjieđenje javne infrastrukture za rekreaciju.

Možemo!

ujednačeno razvijati institucionalnu i nezavisnu kulturu, poštujući temeljno načelo da kulturna infrastruktura i sadržaji moraju biti dostupni svima.

Možemo!

osnažiti instrumente predstavničke i direktne demokracije kroz jačanje uloge predstavničkih tijela vlasti te poboljšanje uvjeta korištenja građanske inicijative za referendum.

Možemo!

stvoriti moderan, dinamičan i jednako dostupan obrazovni sustav koji će omogućiti učenicima da postanu proaktivni, inovativni, kritični i odgovorni članovi društva i zajednice, a koji će se bazirati na ugledu nastavničke profesije i demokratski ustrojenim školama.

Možemo!

unaprijediti znanost i obrazovanje kao ključne poluge društvenog razvoja, socijalne mobilnosti i mehanizma za smanjivanje nejednakosti.