Skip to main content
Kako smo glasali

Glasovanje 29. listopada 2021.

By 02/11/2021No Comments
Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske

Protiv

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Suzdržni

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Za

Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o državnom inspektoratu

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći

Protiv

Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmjeni Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Suzdržani

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

Suzdržani

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Suzdržani

Prijedlog zakona o održivoj uporabi pesticida

Suzdržani

Prijedlog strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine

Protiv

Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Za

Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Za

Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu

Nismo se uključili

Komentiraj