Skip to main content
Kako smo glasali

Glasovanje 12. studenog 2021.

By 12/11/2021No Comments
Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Protiv

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

Protiv

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021.godine

Protiv

Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministru financija u Vladi Republike Hrvatske Zdravku Mariću

Za

Prijedlog zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS)

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravu na pristup informacijama

Protiv

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima

Suzdržani

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

Protiv

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova

Suzdržani

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnom odvjetništvu

Suzdržani

Prijedlog zakona o izmjeni zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništva

Suzdržani

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu

Suzdržani

Konačni prijedlog zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima

Suzdržani

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika

Za

Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika povjerenstva za fiskalnu politiku

Protiv

Godišnje izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu i izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu

Nismo se uključili

Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za2020. godinu

Nismo se uključili

Komentiraj