Skip to main content
Kako smo glasali

Glasanje 28. lipnja 2023.

By 30/06/20233 srpnja, 2023No Comments
DOPUNA DNEVNOG REDA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 466

SUZDRŽANI

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU CENTRA IZVRSNOSTI ZA PRIKUPLJANJE, OBRADU I ANALIZU PODATAKA IZ OTVORENIH IZVORA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 501

SUZDRŽANI

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 508

ZA

5) PRIJEDLOG DEKLARACIJE O PRIZNAVANJU GLADOMORA (HOLODOMORA) 1932.–1933. GODINE GENOCIDOM NAD UKRAJINSKIM NARODOM predlagatelji: Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Klub zastupnika nacionalnih manjina, Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke i zastupnik Hrvoje Zekanović

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O EUROPSKOJ DRŽAVI SUDIONICI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE SVEMIRSKE AGENCIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 507

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2022/1854 O HITNOJ INTERVENCIJI ZA RJEŠAVANJE PITANJA VISOKIH CIJENA ENERGIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 512

SUZDRŽANI

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 513

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 504

SUZDRŽANI

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 505

SUZDRŽANI

PRIJEDLOG ZAKONA O AKADEMSKOM I STRUČNOM NAZIVU I AKADEMSKOM STUPNJU, prvo čitanje, P.Z. br. 509

SUZDRŽANI

PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI „IVAN FILIPOVIĆ“, prvo čitanje, P.Z. br. 510

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 506

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH, prvo čitanje, P.Z. br. 511

PROTIV

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 465

NAPUSTILI SMO GLASOVANJE

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA PREOSTALI DIO MANDATA predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

NISMO SUDJELOVALI U GLASOVANJU

IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2022. GODINU

NISMO SUDJELOVALI U GLASOVANJU

IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU LOKALNIH JEDINICA

NISMO SUDJELOVALI U GLASOVANJU

IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA PUČKIH OTVORENIH UČILIŠTA

NISMO SUDJELOVALI U GLASOVANJU

IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE NALOGA I PREPORUKA DANIH U FINANCIJSKIM REVIZIJAMA I REVIZIJAMA UČINKOVITOSTI LOKALNIH JEDINICA

NISMO SUDJELOVALI U GLASOVANJU

IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM REVIZIJAMA LOKALNIH JEDINICA

NISMO SUDJELOVALI U GLASOVANJU

IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

NISMO SUDJELOVALI U GLASOVANJU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU

NISMO SUDJELOVALI U GLASOVANJU

IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

NISMO SUDJELOVALI U GLASOVANJU

IZVJEŠĆE MANDATNO – IMUNITETNOG POVJERENSTVA

NISMO SUDJELOVALI U GLASOVANJU

Komentiraj