Skip to main content
Kako smo glasali

Glasanje 24. svibnja 2023.

DOPUNA DNEVNOG REDA

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU

SUZDRŽANI

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PREDSTAVNIČKIM TUŽBAMA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA POTROŠAČA

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVANPARNIČNOM POSTUPKU

SUZDRŽANI

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH I CENTRALIZIRANOM OBRAČUNU PLAĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

NISMO SE UKLJUČILI

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/1503 O EUROPSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA

NISMO SE UKLJUČILI

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

ZA

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

ZA

IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2021. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA

PROTIV

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2022. GODINU

SUZDRŽANI

IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2021. GODINU

ZA

IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2021. GODINU

ZA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE, ZA 2021. GODINU

PROTIV

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

NISMO SE UKLJUČILI

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT

ZA

IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU

NISMO SE UKLJUČILI

IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU

NISMO SE UKLJUČILI

IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU

NISMO SE UKLJUČILI

IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2020. GODINU

NISMO SE UKLJUČILI

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020.

NISMO SE UKLJUČILI

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU

NISMO SE UKLJUČILI

GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2021. GODINU

SUZDRŽANI

GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE ZA 2021. GODINU

NISMO SE UKLJUČILI

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA ZA 2021. GODINU

NISMO SE UKLJUČILI

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBA AKTIVNOSTI IZ PRIORITETNE OSI 7 POVEZANOST I MOBILNOST OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

NISMO SE UKLJUČILI

Komentiraj