Skip to main content
Kako smo glasali

Glasanje 21.travnja 2023.

By 21/04/2023No Comments
DOPUNA DNEVNOG REDA

ZA

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U VELJAČI I OŽUJKU 2023.

PROTIV

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA

PROTIV

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA

ZA

PRIGOVOR PROTIV STEGOVNE MJERE UDALJENJA SA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA

NISMO SE UKLJUČILI

PRIJEDLOG ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU SPOROVA

ZA

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2021.

ZA

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022.

ZA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2020.

SUZDRŽANI

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2021.

SUZDRŽANI

PRIJEDLOGA ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI

ZA

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI

PROTIV

PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 77. STAVKA 1. ZAKONA O RADU („NARODNE NOVINE, BR. 93/14, 127/17, 98/19 I 151/22)

PROTIV

PRIJEDLOG REZOLUCIJE O DEBLJINI

ZA

Komentiraj