Skip to main content
Kako smo glasali

Glasanje 19. veljače 2021.

By 19/02/2021No Comments
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o poticanju ulaganja

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

Za

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o željeznici

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija

Za

Izvješće o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2019. godinu

Suzdržano

a) Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za sport

Za

b) Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za sport

Protiv

Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2019. godini

Suzdržano

Izvješće o Uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti

Suzdržano

Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU za 2021. godinu

Za

Informacija o dovršetku pregovora o sporazumima koji uređuju buduće odnose i suradnju između EU i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

Suzdržano

Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage zaključka Hrvatskog sabora od 20. rujna 2019. koji je donesen uz Zakon o potvrđivanju dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Za

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2019.

Za

Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2019. godinu

Za

Izvješće o izvršenju plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. u razdoblju od 2016. do 2018. godine

Isključili se iz glasanja

Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu

Isključili se iz glasanja

Izvješće mandatno-imunitetnog povjerenstva

Isključili se iz glasanja

Izbor, imenovanja i razrješenja

Za

Komentiraj