Skip to main content
Kako smo glasali

Glasanje 18. lipnja 2021.

By 23/06/2021No Comments
Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva

Za

Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Protiv

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2021. godinu

Protiv

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

Protiv

Prijedlog zakona o gospodarenju otpadom

Protiv

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

Suzdržani

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima

Suzdržani

Prijedlog zakona o tržištu električne energije

Protiv

Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU)2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

Za

Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2019. godinu, s financijskim pokazateljima

Za

Komentiraj