Skip to main content
Kako smo glasali

Glasanje 15. listopada 2021.

By 15/10/2021No Comments
Prijedlog odluke o izboru predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Za

Konačni prijedlog zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Suzdržani

Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju globalne konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju

Za

Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih

Za

Prijedlog zakona o zaštiti potrošača

Protiv

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Suzdržani

Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države (Hrvatsko-njemački sporazum o gostujućim snagama)

Za

Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora

Za

Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom Sars-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2021.

Protiv

Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2020. godine

Protiv

a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Za

b) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Protiv

Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i agencije za elektroničke medije za 2019. godinu

Protiv

Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2020. godinu

Nismo se uključili

Izvješće o radu o povjerenstva za fiskalnu politiku za 2020. godinu

Nismo se uključili

Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2020. godinu

Nismo se uključili

Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2020. godinu

Nismo se uključili

Izbor, imenovanja i razrješenja

Nismo se uključili

Komentiraj