Skip to main content
Kako smo glasali

Glasanje 08. veljače 2023.

By 09/02/2023One Comment
DOPUNA DNEVNOG REDA

ZA

INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ PROVEDBU ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

ZA

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

PROTIV

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRANI

SUZDRŽANI

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

SUZDRŽANI

PRIJEDLOG ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA

PROTIV

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA

SUZDRŽANI

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU

SUZDRŽANI

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKOG STABILIZACIJSKOG MEHANIZMA IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE I REPUBLIKE FINSKE

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMJENI UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKOG STABILIZACIJSKOG MEHANIZMA IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, REPUBLIKE MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE I REPUBLIKE FINSKE

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O NAČELIMA KOJA UREĐUJU AKTIVNOSTI DRŽAVA U ISTRAŽIVANJU I ISKORIŠTAVANJU SVEMIRA, UKLJUČUJUĆI MJESEC I DRUGA NEBESKA TIJELA

ZA

PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2023. GODINU

ZA

PRIJEDLOG NACIONALNE STRATEGIJE DJELOVANJA NA PODRUČJU OVISNOSTI ZA RAZDOBLJE DO 2030. GODINE

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

ZA

PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 1. OŽUJKA “DANOM PODIZANJA SVIJESTI O ENDOMETRIOZI U HRVATSKOJ”

ZA

IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI

ZA

IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2021.GODINI

NISMO SE UKLJUČILI

POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA PUČKOG PRAVOBRANITELJA

ZA

IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-A I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-A UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-U I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2021. DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

SUZDRŽANI

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-A TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-A ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2021. DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

SUZDRŽANI

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

ZA

Pridruži se raspravi One Comment

Komentiraj