Skip to main content
Amandmani

Amandmani Kluba Zeleno-lijevog bloka na Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

By 03/12/20214 prosinca, 2021No Comments

Amandman 1

U prijedlogu državnog proračuna za 2022. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A501026 OBILJEŽAVANJA SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA iznos od 500.000 kuna smanjuje se na iznos 0 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE povećati s 40.720 kuna na 540.720 kuna.

Obrazloženje: Nedavno je Vlada Republike Austrije, točnije federalno ministarstvo unutarnjih poslova Republike Austrije naložio da se ispitaju sve mogućnosti koje bi zakonom zabranile proslavu u spomen na „Bleiburški pokolj“. Multidisciplinarna skupina stručnjaka osnovana po nalogu federalnog ministra unutarnjih poslova donijela je zaključak kojim se preporuča zabrana obilježavanja navedenog događaja budući da se isti koristi i za veličanje fašističkih režima. Zbog toga se očekuje da se navedena manifestacije neće moći održati u 2022. godini u dosadašnjem obliku već je moguće da se održi samo kao vjerska manifestacija. Zbog toga predlažemo da se navedena sredstva prenamjene za potporu borbi protiv zločina iz mržnje.

 

Amandman 2

U prijedlogu državnog proračuna za 2022. godinu, u Posebnom dijelu, pozicija A879008 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE (korisnik Ministarstvo unutarnjih poslova), iznos od 10.266.000 kuna povećava se na iznos od 110.266.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A553131 ADMINSITRACIJA I UPRAVLJANJE (korisnik Ministarstvo unutarnjih poslova) smanjiti s 4.754.038.181 kuna na  4.654.038.181 kuna.

Obrazloženje: U Republici Hrvatskoj sustav civilne zaštite godinama je zanemarivan što je dovelo de facto do njegovog urušavanja. S druge strane, sigurnosni izazovi sve više su vezani uz klimatske promjene i različite elementarne nepogode za koje RH nema spreman sustav odgovora već te poslove dodjeljuje oružanim snagama ili drugim dionicima koji nisu trenirani za te izazove. Koncept domovinske sigurnosti pokazao se neučinkovit u odgovoru na korona krizu, potres u Zagrebu i okolici te je potrebno krenuti graditi snažan sustav civilne zaštite. Predlažemo da se dio sredstava već rezerviran unutar MUP-a preusmjeri u sustav civilne zaštite.

 

Amandman 3

U prijedlogu državnog proračuna za 2022. godinu, Posebnom dijelu, pozicija K553169 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU iznos od 60.153.000 kuna povećava se na iznos 70.153.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju K553168 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE smanjiti s 110.660.000 kuna na 100.660.000 kuna.

Obrazloženje:. Zbog neprekidnog priljeva osoba u pokretu i na teritorij RH, potrebno je ojačati integracijske mehanizme koji bi osigurali što bržu i kvalitetniju integraciju stranaca u naše društvo.

 

Amandman 4

U prijedlogu državnog proračuna za 2022. godinu, u Posebnom dijelu, pozicija T863009 PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE (korisnik Ministarstvo unutarnjih poslova), iznos od 613.000 kuna povećava se na iznos od 10.613.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A553175 ADMINSITRACIJA I UPRAVLJANJE – ILEGALNE MIGRACIJE  (korisnik Ministarstvo unutarnjih poslova) smanjiti s 53.050.000 kuna na  43.050.000 kuna.

Obrazloženje: Kao u prethodnom amandmanu, ovim amandmanom jačamo sustav civilne zaštite na način da se rezerviraju sredstva za prve projekte novog sustava civilne zaštite. Predlažemo da se sredstva za te aktivnosti osiguraju iz stavke MUP- a vezane za upravljanje ilegalnim migracijama budući da upravo civilna zaštita bi mogla učinkovito doprinijeti u upravljanju ilegalnim migracijama.

 

Amandman 5

U prijedlogu državnog proračuna za 2022. godinu, u Posebnom dijelu, pozicija A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE iznos od 16.500 kuna povećava se na iznos od 2.016.500 od kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH smanjiti s 49.500.000 kuna na 47.500.000 kuna.

Obrazloženje: Hrvatska je zemlja u kojoj njeni stanovnici imaju jednu od najviših stopa percepcije korupcije, posebno političke korupcije. Tome svjedoče i brojne afere vezane za političku umiješanost u koruptivna kaznena djela. Ova Vlada kontinuirano naglašava koliko je predana borbi protiv korupcije, te je usvojila i Strategiju suzbijanja korupcije. Postoje godišnji akcijski planovi vezani za provedbu strategije no oni se u proračunu ne spominju. Još je gore što se za provedbu strategije izdvaja ukupno 16.500 kuna (samo 2.000 kuna više nego u proračunu prošle godine) što je manje od prosječne mjesečne plaće dužnosnika. Napominjemo da ni predloženi iznos ne smatramo adekvatnim, no on je barem neki inicijalni novac za jaču provedbu nedavno usvojene Strategije.

 

Amandman 6

U prijedlogu državnog proračuna za 2022. godinu, u Posebnom dijelu, korisnika Ministarstva obrane, otvara se nova stavka OPREMANJE HELIKOPTERIMA HITNE MEDICINSKE SLUŽBE  i iznosi 183.060.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju K545078 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM  (korisnik Ministarstvo obrane) smanjiti s 183.060.00 kuna na  0 kuna.

Obrazloženje: Republika Hrvatska još uvijek nema organiziranu hitnu medicinsku helikoptersku službu već istu obavlja s improviziranim helikopterima Oružanih snaga RH. U tom smislu ovaj amandman će osigurati  kupovinu pravih helikoptera za hitnu službu, a helikopteri koji se sada koriste mogu se vratiti u svrhe obrane.

 

Amandman 7

U prijedlogu državnog proračuna za 2022. godinu, u Posebnom dijelu, pozicija K545056 RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI (korisnika Ministarstva obrane), iznos od 8.550.000 kuna povećava se na iznos od 108.550.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju K545045 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)  (korisnik Ministarstvo obrane), iznos od 2.160.412.000 kuna smanjiti na 2.060.412.000 kuna.

Obrazloženje. Ugroze nacionalne sigurnosti od strane cyber napada danas su jedna od najvećih i najrealnijih prijetnji za čitav sustav nacionale sigurnosti. Ti napadi dešavaju se gotovo na dnevnoj bazi te predlažemo da se MORH ojača upravo u tom segmentu obrane nacionalne sigurnosti. Uz to razvoj cyber sigurnosti ima veliki potencijal za razvoj domaćeg IT sektora, dok je većina drugih investicija u vojnu opremu usmjerena na uvoz. Zato predlažemo da se značajno pojača ulaganje upravo u jačanje obrne od cyber napada,

 

Amandman 8

U prijedlogu državnog proračuna za 2022. godinu, u Posebnom dijelu, pozicija K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA (korisnik Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine), iznos od 150.000.000 kuna povećava se na iznos od 250.000.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju  T551024 SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE (korisnik Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine) smanjiti s 264.100.000 kuna na  164.100.000 kuna.

Obrazloženje: Držimo da je politika subvencija i državnih jamstava za stambene kredite pogrešna jer doprinosi povećanju cijena nekretnina i nije dostupna za sve građane koji imaju potrebu za rješavanjem stambenog pitanja. Iz tog razloga predlaže se povećanje sredstava za društveno poticajnu stanogradnju koja bi bila jeftinija i dostupnija većem broju mladih obitelji.

 

Amandman 9

U prijedlogu proračuna za 2022. godinu u Posebnom dijelu, pozicija K776046 RAZVOJNA SURADNJA (korisnik Ministarstvo vanjskih poslova), iznos od 9.692.000 kuna, povećava se na 59.692.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE smanjiti s 150.287.533 kuna na  100.287.533 kuna.

Obrazloženje: Potrebno je povećati sredstva za međunarodnu razvojnu suradnju pri Ministarstvu vanjskih poslova budući da je to snažan vanjsko-politički alat koji može doprinijeti kvalitetnom pozicioniranju RH u međunarodnim odnosima a koji je do sada bio sustavno zanemarivan.

 

Amandman 10

U prijedlogu proračuna za 2022. godinu u Posebnom dijelu, pozicija A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU (korisnik Ministarstvo vanjskih poslova), iznos od 5.260.000 kuna, povećava se na 25.260.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A545066 NATO MISIJE I OPERACIJE (korisnik Ministarstvo obrane) smanjiti s 122.078.160 kuna na  102.078.160  kuna.

Obrazloženje: Do sada je RH imala politiku da bude prisutna u međunarodnim oružanim sukobima kroz  primarno sa svojom vojnom komponentom kroz međunarodne vojne misije. Držimo da je uz vojne misije potrebno ojačati i civilne-razvojne misije budući da RH ima iznimno iskustvo izgradnje mira u post-ratnom periodu i ta znanja moramo početi dijeliti s ljudima u oružanim sukobima

 

Amandman 11

U prijedlogu proračuna za 2022. godinu u Posebnom dijelu, pozicija A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU (korisnik Ministarstvo vanjskih poslova), iznos od 5.260.000 kuna, povećava se na 6.760.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju  A776068 POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI (korisnik Ministarstvo vanjskih poslova) smanjiti s 1.500.000 kuna na  0 kuna.

Obrazloženje. Držimo da je prošlogodišnja aktivnost uvedena u proračun a vezana za pomoć progonjenim kršćanima diskriminatorna u odnosu na druge progonjene vjerske zajednice te predlažemo da se ta sredstva prenamjene na projekte organizacija koje se bave međunarodnom razvojnom suradnjom koje ne selektiraju korisnike prema specifičnoj vjeroispovijesti.

 

Amandman 12

U prijedlogu državnog proračuna za 2022. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI (korisnik Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) iznos od 3.045.000 kuna povećava se na iznos 13.045.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A545079 ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI (korisnik Ministarstvo obrane) smanjiti s 24.038.272 kuna na 14.038.272 kuna.

Obrazloženje: U proračunu nisu razvidna sredstva kojima se izrijekom implementira provedba Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija), te nisu odvojena značajnija sredstva za borbu protiv nasilja nad ženama, posebice sredstva osigurana za servise (skloništa), ali i prevenciju, te se ovime osiguravaju dodatne sredstva za provedbu Istanbulske konvencije. Predlažemo da se sredstva osiguraju sa stavke ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI budući da je prilikom predstavljanja konačnog prijedloga Zakona kojim je navedeno sveučilište osnovano, Vlada naglasila da za osnivanje sveučilišta neće biti potrebna dodatna proračunska sredstva, a sada se ta sredstva pojavljuju u proračuna Ministarstva obrane.

 

Amandman 13

U prijedlogu državnog proračuna za 2022. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A761076 STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI (korisnik Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje) iznos od 625.000 kuna povećava se na iznos 4.125.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA (korisnik Ministarstvo unutarnjih poslova) smanjiti s 23.500.000 kuna na 20.000.000 kuna.

 

Obrazloženje: Hrvatska se obvezala na provedbu Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istanbulska konvencija), ali nije izdvojila značajnija sredstva za njezinu provedu, uključujući servise za žene (SOS telefoni i skloništa), te posebice stambeno zbrinjavanje žena i djece nakon izlaska iz nasilja (jer nema dovoljno skloništa) ili nakon izlaska iz skloništa.

 

Amandman 14

U prijedlogu državnog proračuna za 2022. godinu, Posebnom dijelu, unutar pozicije A565010 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE otvoriti novu stavku RESTAURACIJA HRVATSKIH KLASIČNIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVA NA CELULOIDNOJ TRACI u iznosu od 15.000.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH smanjiti s 49.500.000 kuna na 34.500.000 kuna.

Obrazloženje: Svjedočimo činjenici da hrvatski klasični film na celuloidnoj traci, zbog kemijskih procesa, nepovratno, nepopravljivo, zauvijek nestaje. Ukoliko se nastavi tempom restauracije od 2 filma godišnje, sigurno ćemo doživjeti potpuno uništenje vrijedne hrvatske filmske baštine. Svjedočimo javnim apelima hrvatskih filmskih autora, od Krste Papića, pred samu smrt, do Rajka Grlića ove jeseni, bez jasnog odgovora vladajućih u smislu konkretne akcije ubrzanja i širenja obuhvata djela za restauraciju. Potrebna je hitna restauracija, kako bi se tek onda restaurirani filmovi mogli i digitalizirati. Treba naglasiti da su sve zemlje u okruženju, o zemljama EU da ne govorimo, restaurirale i zaštitile svoj filmski fond, jedino Hrvatska ne. Krajnji je čas da se hitno pristupi restauraciji kako ne bismo nepovratno izgubili vrijednu filmsku baštinu.

 

Amandman 15

U prijedlogu državnog proračuna za 2022. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A905019 REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA iznos od 6.000.000 kuna povećava se na iznos od 12.500.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A545079 ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI (korisnik Ministarstvo obrane) smanjiti s 24.038.272 kuna na 17.538.272 kuna.

Obrazloženje. Vlada Republike Hrvatske donijela je 19.3.2021. odluku o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora. Financijska sredstva za provedbu Sustava praćenja i promatranja osigurana su u Državnom proračunu ali trenutno nisu dovoljna. Jadransko more, poglavito njegov sjeverni dio ugrožen je globalnim zatopljenjem te ima duplo veći stupanj zagrijavanja nego ostatak Mediterana.

Jadransko more je osjetljiv i rani pokazatelj za antropogene utjecaje i reakcije morskog ekosustava na klimatske promjene. Jadransko more je vruća točka bioraznolikosti. U Jadranskom moru već postoji dug i opsežni set ekoloških podataka visoke rezolucije, i to uvelike zahvaljujući „Hrvatskom nacionalnom monitoring projektu Jadran“. Predlažemo da se sredstva osiguraju sa stavke ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI budući da je prilikom predstavljanja konačnog prijedloga Zakona kojim je navedeno sveučilište osnovano, Vlada naglasila da za osnivanje sveučilišta neće biti potrebna dodatna proračunska sredstva, a sada se ta sredstva pojavljuju u proračuna Ministarstva obrane.

 

Amandman 16

U prijedlogu državnog proračuna za 2022. godinu, Posebnom dijelu, nakon pozicije A905019 REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA potrebno je otvoriti novu poziciju NABAVKA NOVOG BRODA ZA PRAĆENJE I PROMATRANJE JADRANA u iznosu od 5.000.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju K545044 OBALNI OPHODNI BROD (korisnik Ministarstvo obrane) smanjiti s 79.650.000 kuna na 74.650.000 kuna.

Obrazloženje. Ovim amandmanom osigurat će se nabava novog broda za istraživanje Jadrana. Treba istaknuti da je Vila Velebita, istraživački brod koji pokriva sjeverni Jadran te je jedan od glavnih alata u provedbi plana, zapravo najstariji istraživački brod cijele europske flote i ima preko 70 godina, dok je europski prosjek oko 20 godina. Stoga je neophodno u što skorijem roku izgraditi novi brod. Troškovi za nabavku novog broda, predloženog imena Kraljica Jelena 1, iznosit će 5.000.000 kn. Time će se značajno povećati kvaliteta istraživanje tog bitnog ekosustava te će se garantirati kontinuitet najopsežnijeg dugoročnog istraživanje mora  u EU.

 

Amandman 17

U prijedlogu državnog proračuna za 2022. godinu, Posebnom dijelu, nakon pozicije A905019 REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA potrebno je otvoriti novu poziciju USPOSTAVA AUTONOMNOG MJERNOG SUSTAVA „DIGITALNI BLIZANAC OCEANA“  u iznosu od 18.800.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju K545045 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)  (korisnik Ministarstvo obrane), iznos od 2.160.412.000 kuna smanjiti na 2.141.612.000 kuna.

Obrazloženje. Ovim amandmanom oformit će se autonomni mjerni sustav koji sakuplja podatke gotovo u stvarnom vremenu te koji su javno dostupni za Jadransko more u svrhu sigurnosti prometa na moru kao i praćenju stanja okoliša. Ovaj sustav od ključne je važnosti za pravovremeno motrenje utjecaja klimatskih promjena na Jadransko more.

 

Amandman 18

U prijedlogu proračuna za 2022. godinu u Posebnom dijelu, unutar stavke 37 OBRAZOVANJE, otvara se nova pozicija PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA  (pri Ministarstvu obrazovanja) i iznosi 6.000.000 kn.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A621185 POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU smanjiti s 26.541.248 kuna na  20.541.248 kuna.

Obrazloženje: Već dugi niz godina građani RH se javno zalažu i očekuju uvođenje građanskog odgoja u obrazovni program. Nedostatak sustavnog provođenja građanskog odgoja u našim školama, rezultira nepripremljenosti naših mladih za aktivnim sudjelovanjem u demokratskom životu RH.

 

 

Amandman 19

U prijedlogu proračuna za 2022. godinu u Posebnom dijelu, unutar razdjela 37 OBRAZOVANJE (pri Ministarstvu obrazovanja), otvara se nova pozicija STIPENDIJE ZA STUDENTE NASTAVNIČKIH STUDIJA PRIRODOSLOVLJA I MATEMATIKE i iznosi 12.000.000 kn.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A545079 ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI (korisnik Ministarstvo obrane) smanjiti s 24.038.272 kuna na 12.038.272 kuna.

Obrazloženje. S obzirom na evidentirani visoki postotak nestručno zastupljene nastave prirodoslovlja i osobito matematike u osnovnim i srednjim školama i s obzirom na proklamirani cilj podizanja prirodoslovne i matematičke pismenosti u Nacionalnom programu oporavka i otpornosti potrebno je pokrenuti program stipendiranja kako bi se povećao interes za navedene studije i osnažila kadrovska osnovica obrazovnog sustava.

 

Amandman 20

U prijedlogu državnog proračuna za 2022. godinu, u Posebnom dijelu, korisnika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, stavka A915014 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA – NPOO povećava se sa 26.500.000 kuna na 250.000.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju K545045 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (korisnik Ministarstvo obrane) smanjiti s 2.160.412.000 kuna na  1.936.912.000  kuna.

Obrazloženje. Značajan dio obnove stambenog fonda pogođenog potresom potrebno je ujedno i energetski obnoviti, te je važno osigurati mehanizme istovremenog financiranja i obnove zgrada kako bi se osigurala učinkovitost potrošnje javnih sredstava. Uz to potrebna je široka energetska obnova na čitavom području RH s obzirom na to da je sektor zgradarstva jedan od ključnih sektora za zelenu transformaciju, smanjenje emisija i dostizanje ciljeva Europskog zelenog plana.

 

 

Amandman 21

U prijedlogu proračuna za 2022. godinu u Posebnom dijelu, stavku  A785016 MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA (korisnik Ministarstvo kulture) uvrstiti i u proračun za 2022. godinu u iznosu od 25.000.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju K545045 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (korisnik Ministarstvo obrane) smanjiti s 2.160.412.000 kuna na  2.135.412.000 kuna.

Obrazloženje. Do sada je upravo kulturni sektor bio jedan od najpogođenijih epidemijom koronavirusa. Samostalne umjetnike i kulturne radnike s nezavisne scene zaobišle su potpore koje je Vlada osigurala gospodarskim subjektima, u 21 mjesec od početka epidemije dobili su samo 4 mjesečne potpore, čime su evidentno diskriminirani u odnosu na sve druge radnike u gospodarstvu. Epidemija, na žalost nije završila, ovih dana svjedočimo pojavi novog soja za koji još ne znamo koje će posljedice imati, a i bez toga kulturni sektor djeluje s restrikcijama epidemioloških mjera i time je daleko od svojih punih kapaciteta. Zato smatramo neophodnim osigurati bar osnovna sredstva za pomoć samostalnim umjetnicima i kulturnim radnicima na nezavisnoj sceni koji su do sada već dovedeni na rub siromaštva i egzistencije.

 

 

Amandman 22

U prijedlogu državnog proračuna za 2022. godinu, u Posebnom dijelu, korisnika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, stavka A761078 PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA – NPOO povećava se sa 30.000.000  kuna na 150.000.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju K545045 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (korisnik Ministarstvo obrane) smanjiti s 2.160.412.000 kuna na  2.040.412.000 kuna.

Obrazloženje. Suzbijanje energetskog siromaštva, posebno u okolnostima rasta cijene energenata, ali i osiguranja osnovnih egzistencijalnih potreba stanovnika treba biti prioritet i rada Vlade i proračuna. Iz tog razloga potrebno je povećati ovu stavku kako bi se osigurala pomoć u provedbi energetske obnove stanova i zgrada onih kućanstava koja su u najvećem riziku od energetskog siromaštva. Predloženim iznosom nije moguće značajnije utjecati na smanjenje energetskog siromaštva , a povećanjem iznosa osigurava se značajniji utjecaj na ostvarenje navedenog cilja.

 

Komentiraj