Upoznajte naše kandidate

Prva izborna jedinica

Možemo!

Tomislav Tomašević

Pročitaj biografiju

Programski sam voditelj Instituta za političku ekologiju u Zagrebu. Završio sam preddiplomski i diplomski studij politologije na Sveučilištu u Zagrebu te magisterij iz okoliša, društva i razvoja na Sveučilištu Cambridge. Posljednjih 20 godina bavio sam se aktivizmom mladih, zaštite okoliša i urbanog razvoja u Hrvatskoj i regiji. Između ostalog, bio sam predsjednik Mreže mladih Hrvatske koja djeluje kao krovna udruga mladih u Hrvatskoj, predsjednik Zelene akcije te jedan od suosnivača Prava na grad. Bio sam aktivan i u globalnom pokretu mladih za održivi razvoj te savjetnik UN-ove organizacije za okoliš (UNEP). Uz Uršu Raukar koordinator sam platforme “Zagreb je naš!” te član koordinacije platforme “Možemo!”. Zastupnik sam platforme Zagreb je naš! u Gradskoj skupštini, gdje sam i predsjednik Kluba lijevog bloka u kojem su zastupnici Nove ljevice, Za grad i Radničke fronte.
Možemo!

Sandra Benčić

Pročitaj biografiju

Posljednjih dvadeset godina djelujem kao aktivistica za zaštitu ljudskih prava i rodnu ravnopravnost u civilnom društvu. Članica sam Centra za mirovne studije gdje sam i radila do 2018. godine, ponajviše na temama nejednakosti, azila i migracija. U “drugom” dijelu života bavim se regionalnim razvojem i fondovima EU; osnivačica sam jedne od prvih konzultantskih tvrtki za EU fondove (Razbor), predavačica u Algebri i vanjska stručnjakinja Vijeća Europe za slobodu govora. Jedna sam od osnivačica i bivša članica zakladne uprave zaklade Solidarna, bila sam članica Povjerenstva za postupanje po pritužbama u MUP-u i Savjeta za razvoj civilnog društva. Od samog osnivanja aktivno djelujem u Platformi Možemo!, a trenutno sam jedna od koordinatora/ica stranke.
Možemo!

Damir Bakić

Pročitaj biografiju

Redoviti sam profesor u trajnom zvanju na Matematičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Obrazovao sam se u Sisku i Zagrebu te usavršavao kao Fulbrightov stipendist na Washington University in St. Louis, SAD. Do sada sam vršio niz upravljačkih dužnosti u akademskim institucijama (PMF, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski institut Zagreb) te u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Član sam platforme Zagreb je NAŠ! te stranke i platforme Možemo! u kojoj sudjelujem i kao član Koordinacije.
Možemo!

Urša Raukar-Gamulin

Pročitaj biografiju

Rođena sam, školovala se i radim u Zagrebu. Nakon diplome na ADU 1983. godine, postajem članicom glumačkog ansambla ZKM-a. Iskustvo zajedništva u radu u kazalištu i želja da pridonesem radu za opće dobro doveli su me do aktivnog građanskog angažmana uspostavom demokracije u Hrvatskoj 1990. godine. Sudjelovala sam u prosvjednim akcijama, od akcije za povrat imena Trga žrtava fašizma do borbe za javni interes u Varšavskoj ulici i inicijative Kulturnjaci 2016. Sudjelovala sam i u mnogobrojnim humanitarnim akcijama, neke sam i osobno organizirala. U politiku sam ušla 2017. u okviru platforme Zagreb je NAŠ!, čija sam predstavnica u Vijeću Gradske četvrti Gornji grad – Medveščak.
Za grad

Svibor Jančić

Pročitaj biografiju

Diplomirani sam politolog i dugogodišnji aktivni član društva Joga u svakodnevnom životu. Od 2010. do 2013. radio sam kao vanjski suradnik katedre za tjelesni odgoj Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao instruktor joge. Blizak zelenim ideologijama i politikama surađivao sam sa Zelenom akcijom i Greenpeace Hrvatska na raznim projektima. Jedan sam od osnivača stranke Za Grad, čiji sam predstavnik u Vijeću gradske četvrti Maksimir od 2013. godine. Zastupnik sam u Gradskoj skupštini Grada Zagreba gdje činim dio oporbe u klubu Lijevog bloka, najviše se zalažući za sigurnost i slobodu kretanja pješaka te izgradnju biciklističke infrastrukture.
Zagreb je naš!

Marta Kiš

Pročitaj biografiju

Magistrirala sam povijesti umjetnosti i slavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a radim kao kustosica i voditeljica likovnog i novomedijskog programa Kulture SC-a u Zagrebu. Pokrenula sam niz projekata i kurirala brojne samostalne i grupne izložbe te radila na
produkciji međunarodnih festivala, pisala stručne i kritičke tekstove. Članica sam HS AICA-e. Od 2017. godine djelujem i kao članica AM centra, neprofitne udruge koja promiče animaciju kao jedinstvenu umjetničku formu. Smatram kako je za promjenu nužan aktivizam i stoga sam se aktivirala u platformi Zagreb je naš! te od srpnja 2019. djelujem kao vijećnica u Vijeću Gradske četvrti Trešnjevka sjever.
Možemo!

Hrvoje Antonio Belamarić

Pročitaj biografiju

Dugogodišnji sam novinar, radio sam na Radiju 101, a sada na HRT-u. Inicijator sam i urednik emisije za osobe s invaliditetom Rezolucija 48/96, te emisije na programu HR "1+1", pišem blogove i radim za Dobro jutro Hrvatska. Od rođenja bolujem od cerebralne i dječje paralize što me ponukalo da se počnem baviti aktivizmom u području zagovaranja prava osoba s invaliditetom i općenito u području zaštite ljudskih prava. Kroz svoj novinarski rad neprekidno se bavim podizanjem svijesti građana u pristupanju problemima osoba s invaliditetom. Bio sam na školovanju na BBC-u gdje sam se educirao u polju pristupa osobama s invaliditetom u novinarstvu.
Možemo!

Nives Miošić Lisjak

Pročitaj biografiju

Diplomirala sam etnologiju i arheologiju na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, te magistrirala javno upravljanje i javne politike u Velikoj Britaniji. Bavim se primijenjenim društvenim istraživanjima u područjima antikorupcije, suzbijanja diskriminacije, rodne ravnopravnosti i kvalitete javnog upravljanja, te evaluacijama projekata i programa društvenog razvoja. Od 2017. sam samozaposlena, a prije toga radila sam kao voditeljica GONG-ovog
Istraživačkog centra, kao konzultantica u maloj privatnoj tvrtci te u međunarodnim razvojnim organizacijama. Aktivna sam članica civilnog društva u Hrvatskoj od ranih 2000-ih, a u platformi Možemo! djelujem kao članica koordinacije platforme i članica Upravnog odbora stranke.
Možemo!

Iskra Mandarić

Pročitaj biografiju

Odgajateljica sam s dugogodišnjim stažem rada u vrtiću i aktivistkinja angažirana u borbi za radnička prava, bolje uvjete rada i dostojanstvo struke radnika u predškolskom odgoju. Članica sam Sindikata obrazovanja, medija i kulture i ženske sekcije SSSH koja se zalaže za jednakost žena i muškaraca u svim područjima društvenog života, a posebice djeluje na unapređenju položaja žena na području zapošljavanja i na radnome mjestu. Članica sam inicijativnog odbora platforme Možemo!.
Možemo!

Goran Pristaš

Pročitaj biografiju

Redovni sam profesor dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Predavao sam na nizu europskih sveučilišta i sudjelovao u izradi brojnih kulturno-političkih dokumenata na lokalnoj i međunarodnoj razini. Suosnivač sam i član izvedbenog kolektiva BADco. Sudjelujem u brojnim lokalnim i međunarodnim inicijativama i mrežama za razvoj umjetnosti, kulture i međukulturne suradnje. Član sam platforme Zagreb je NAŠ! i DIEM25.
Za grad

Jelena Zenko Milović

Pročitaj biografiju

Diplomirala sam na Tekstilno tehnološkom fakultetu u Zagrebu nakon čega sam pokrenula vlastiti obrt. Govorim pet svjetskih jezika, a u volonterskom iskustvu izdvajam rad na Plavom telefonu i udruzi Humananova. Članica sam stranke Za Grad, čija sam predstavnica u Vijeću Mjesnog odbora Šestinski dol-Vrhovec od 2017. godine.

Lista

 1. Tomislav Tomašević (Možemo!)
 2. Sandra Benčić (Možemo!)
 3. Damir Bakić (Možemo!)
 4. Urša Raukar-Gamulin (Možemo!)
 5. Svibor Jančić (Za grad)
 6. Nadežda Čačinovič (Nova ljevica)
 7. Marta Kiš (Zagreb je naš!)
 8. Hrvoje Antonio Belamarić (Možemo!)
 9. Nives Miošić-Lisjak (Možemo!)
 10. Zlatko Nikolić (Radnička fronta)
 11. Iskra Mandarić (Možemo!)
 12. Goran Pristaš (Možemo!)
 13. Jelena Zenko Milović (Za grad)
 14. Zorislav Antun Petrović (ORaH)

Druga izborna jedinica

Možemo!

Vilim Matula

Pročitaj biografiju

Glumac sam po profesiji, diplomirao na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu i član sam ansambla Gradskog satiričkog kazališta Kerempuh. Politikom u raznim njenim oblicima i razinama bavim se od rane mladosti. Na lokalnim izborima 2017. kao kandidat platforme Zagreb je NAŠ ušao sam u Vijeće Gradske četvrti Donji grad i potpredsjednik sam Vijeća. Jedan sam od osnivača Sindikata glumaca, a bio sam i predsjednik istoga. U dva navrata bio sam član zaposleničkog vijeća u Zagrebačkom kazalištu mladih. U dugoj borbi protiv otimanja javnog i zajedničkog prostora u Varšavskoj i na Cvjetnom trgu, sudjelovao sam od samog početka. Član sam koordinacije platforme Zagreb je NAŠ i inicijativnog odbora platforme Možemo!.
Možemo!

Jelena Miloš

Pročitaj biografiju

Diplomirana sam profesorica francuskog i prevoditeljica engleskog jezika. Kao aktivistkinja i feministkinja preko deset godina angažirana sam u različitim društvenim inicijativama i organizacijama, na temama vezanim uz javna dobra, besplatno obrazovanje, radnička prava i prava žena te u kvartovskim i referendumskim akcijama: od kampanje podrške štrajku tekstilnim radnicama tvornice Kamensko, preko kampanje za obranu Varšavske, do referendumske inicijative protiv monetizacije autocesta. Trenutno radim u europskoj sindikalnoj centrali Uni Europa na organiziranju u uslužnom sektoru, pogotovo skrbi. Vijećnica sam u Mjesnom odboru Peščenica u Zagrebu i članica Koordinacije platforme Zagreb je NAŠ!.
Možemo!

Jagoda Munić

Pročitaj biografiju

Magistrirala sam zaštitu okoliša na Sveučilištu Manchester i diplomirala biologiju, smjer ekologija na Zagrebačkom sveučilištu. Od 2000. do 2017. godine radila sam u Zelenoj akciji na projektima i kampanjama zaštite prirode i okoliša te održivog razvoja. Bila sam predsjednica Friends of the Earth International (2012-2016), a od 2017. sam direktorica Friends of the Earth Europe u Briselu, s fokus interesa je Europski zeleni plan.
Zagreb je naš!

Robert Faber

Pročitaj biografiju

Diplomirao sam na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, i zaposlio se u tvrtki Rade Končar gdje sam radio na poslovima razvoja mikroprocesorske zaštite dalekovoda. Nakon toga prelazim na Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje najvećim dijelom radim na poslovima vezanim uz eksperimentalnu psihologiju i biomedicinska istraživanja. Stupanj magistra znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja elektrotehnike, stekao sam na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Aktivistički djelujem od 2000., a intenzivnije od kampanje za Varšavsku. Povremeno objavljujem tekstove na portalu h-alter i suvoditelj sam emisije Strah od slobode na Radio Studentu.
Zagreb je naš!

Marin Živković

Pročitaj biografiju

Magistrirao sam na Fakultetu političkih znanosti na smjerovima Politička teorija te Europski studiji, nakon čega sam pet godina radio u Mreži mladih Hrvatske. U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU radio sam na implementaciji horizontalnih načela (održivi razvoj, rodna ravnopravnost, pristupačnost za osobe s invaliditetom) u ESI fondove. Krajem 2019. postajem savjetnik u Uredu za ravnopravnost spolova gdje osnivam sindikalnu podružnicu te postajem sindikalni povjerenik. Kao aktivist sudjelovao sam u kampanji za Varšavsku, studentskim blokadama, kampanji Vrijedim više i borbi protiv SOR-a.
Možemo!

Danko Hećimović

Pročitaj biografiju

Rođen sam 1984. u Koprivnici. Po zanimanju sam povjesničar umjetnosti, profesor engleskog jezika i književnosti i kuhar. Godinama sam bio aktivist Zelene akcije, Ekološkog društva Koprivnica i Udruge mladih Koprivnice. Organizirao sam nekoliko volonterskih radnih kampova, multikulturalni festival Mnogo u malom i tečaj permakulture. U slobodno vrijeme vrtlar.
Možemo!

Ljiljana Josipović

Pročitaj biografiju

Rođena sam i živim u Zagrebu. Završila sam Medicinski fakultet i radim kao liječnica specijalistkinja školske medicine u Dubravi. Voditeljica sam Odjela za Zagreb istok. Završila sam i četverogodišnju edukaciju za Gestalt psihoterapeuta. Radila sam četiri godine u Školi za primalje kao profesor medicinskih predmeta te u Ergomedu, klinička istraživanja lijekova. Jedan dio radnog iskustva, tijekom perioda specijalizacije i četiri godine poslije sam stjecala kao liječnik u Bjelovaru. Majka sam dvoje djece i puno vremena provodim u prirodi, u raznim aktivnostima.

Lista

 1. Vilim Matula (Možemo!)
 2. Jelena Miloš (Možemo!)
 3. Jagoda Munić (Možemo!)
 4. Robert Faber (Zagreb je naš!)
 5. Željka Biloš (Radnička fronta)
 6. Marin Živković (Zagreb je naš!)
 7. Vesna Mihoković Puhovski (Nova ljevica)
 8. Danko Hećimović (Možemo!)
 9. Maja Ogrizek (ORaH)
 10. Dinko Kulaš (ORaH)
 11. Leila Topić (Nova ljevica)
 12. Fran Došen (Za grad)
 13. Ljiljana Josipović (Možemo!)
 14. Tihomir Milovac (Nezavisni)

Treća izborna jedinica

Nezavisna

Nataša Hlaban

Pročitaj biografiju

Ekonomistica sam s desetak godina radnog iskustva u Krapinsko-zagorskoj županiji na poslovima europskih integracija. Radila sam i kao savjetnica u regionalnoj razvojnoj agenciji na poslovima razvoja i provedbe projekata u različitim sektorima, a posljednje tri godine radim kao koordinatorica programa i projekata u organizaciji civilnog društva koja okuplja i bavi se osobama s invaliditetom.
Nezavisna

Darko Ciglenečki

Pročitaj biografiju

Rođen sam u Zagrebu, a živim u Gornjoj Stubici. Radim u Srednjoj školi Oroslavje, gdje predajem filozofiju, logiku, etiku te politiku i gospodarstvo. Pjesnik sam, aforističar, likovnjak i bivši novinar. Član sam udruga i društava: STUB-KLUB, Kajkaviana, Hrvatskozagorsko književno društvo, Likovna radionica „LIPA“ (u sklopu KUD-a „Matija Gubec“). Prije 15 godina bio sam član Općinskog vijeća Gornje Stubice, u 2 mandata.
Nezavisna

Ana Mikleušević

Pročitaj biografiju

Diplomirala sam kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a kasnije sam na istom fakultetu obranila i doktorsku disertaciju. Radila sam kao asistentica na fakultetu, stručna suradnica u prodaji laboratorijske opreme, asistentica istraživačica na Institutu Ruđer Bošković, a posljednjih 5 godina radim kao kemičarka istraživačica u sintezi generičkih lijekova u Pliva Hrvatska d.o.o. Članica sam i volonterka u nekoliko udruga koje se bave dobrobiti djece i životinja, jedna od njih je Udruga Krizni eko stožer Konjščina koju su pokrenuli mještani Konjščine s ciljem zaustavljanja projekta izgradnje spalionice otpada usred Hrvatskog Zagorja.
Možemo!

Ivan Špoljarić

Pročitaj biografiju

Rođen sam 10. lipnja 1984. u Varaždinu. Odrastao sam u Ludbregu, gdje sam i pohađao osnovnu školu. Završio sam Strojarsku i prometnu školu u Varaždinu, smjer strojarski tehničar. Tijekom godina radio sam raznovrsne poslove, ali većinu svog radnog staža radim u casinima kao voditelj. U sretnom sam braku i otac sam petogodišnje djevojčice.
Možemo!

Maja Herceg

Pročitaj biografiju

Rođena sam 1991. godine i radim kao fizioterapeutkinja u hotelu u Stubičkim toplicama. Moja osnovna motivacija za bavljenje politikom je upravo položaj zdravstvenih radnika i radnica u sektoru skrbi, a posebno onih koji rade u privatnom sektoru. Svojom kandidaturom poručujem svim svojim kolegama i kolegicama u Hrvatskoj kao i onima koji su nažalost otišli van zemlje da glasom za Možemo! osiguravaju da se i njihov glas čuje u Saboru.

Lista

 1. Nataša Hlaban (Nezavisna)
 2. Darko Ciglenečki (Nezavisni)
 3. Ana Mikleušević (Nezavisna)
 4. Predrag Daraboš (Radnička fronta)
 5. Sandra Crnković (Radnička fronta)
 6. Zoran Pusić (Nova ljevica)
 7. Barbara Gašpar (Nova ljevica)
 8. Ivan Špoljarić (Možemo!)
 9. Renata Šalković (Možemo!)
 10. Božidar Kic (Nova ljevica)
 11. Ružica Kartelo (Radnička fronta)
 12. Danijel Pikutić (Radnička fronta)
 13. Maja Herceg (Možemo!)
 14. Siniša Miličić (Nezavisni)

Četvrta izborna jedinica

Možemo!

Goran Božičević

Pročitaj biografiju

Rođen sam u Zadru gdje sam odrastao, živio sam u Zagrebu i Grožnjanu, a od 2018. živim u Bujama. Studirao sam Fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, radio kao učitelj, a od 1993. aktivno u mirovnom radu. Suosnivač sam Volonterskog Projekta Pakrac (1993), MIRamiDA – treninga izgradnje mira (1995), Centra za mirovne studije (1997), od 2014. pišem Miramidalije na portalu H-Alter. Član sam Odbora Mirovne nagrade „Krunoslav Sukić“ u Osijeku od početka 2009., gdje trenutno razvijam Ustanovu za politike nenasilja. Predajem na njemačkoj Akademiji za transformaciju sukoba Forum ZFD. Rad u podijeljenim zajednicama, mirovno obrazovanje i uključivanje branitelja u izgradnju mira su neka od područja kojima se volim baviti.

Lista

 1. Ivan Cingel (Radnička fronta)
 2. Marijana Radmilović (Radnička fronta)
 3. Mario Jurišić (Radnička fronta)
 4. Vesna Janković (Nova ljevica)
 5. Dejan Matković (ORaH)
 6. Zoran Jajalo (Radnička fronta)
 7. Tajana Ilić (Radnička fronta)
 8. Zorislav Šubarić (Nova ljevica)
 9. Jadranka Pintarić (Nova ljevica)
 10. Renata Stošić (ORaH)
 11. Svjetlana Ević (Radnička fronta)
 12. Zlatko Bračun (Radnička fronta)
 13. Valentina Koroskoski (Radnička fronta)
 14. Goran Božičević (Možemo!)

Peta izborna jedinica

Lista

 1. Renato Adžić (Radnička fronta)
 2. Gordana Šimić (Radnička fronta)
 3. Borivoj Zarić (Radnička fronta)
 4. Sanja Konjević (Nova ljevica)
 5. Tomislav Kaučić (Radnička fronta)
 6. Renata Kolombo (Radnička fronta)
 7. Dražen Grubanović (Radnička fronta)
 8. Kristina Skitarelić (Radnička fronta)
 9. Enis Čaušević (Radnička fronta)
 10. Nikica Nadramija (Radnička fronta)
 11. Milan Marinković (Radnička fronta)
 12. Petra Kadak (Radnička fronta)
 13. Jan Težak (Nova ljevica)
 14. Vanda Šajer (Radnička fronta)

Šesta izborna jedinica

Možemo!

Danijela Dolenec

Pročitaj biografiju

Danijela Dolenec je izvanredna profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i aktivistkinja posvećena borbi za društvenu jednakost, ekološku održivost i jačanje demokracije.

Školovala se na London School of Economics, na federalnom institutu ETH u Zurichu, na Sveučilištu Harvard kao Fulbrightova stipendistica, te je također dobitnica Državne nagrade za znanost 2013. godine. Preko deset godina aktivna je u brojnim zagovaračkim i obrazovnim inicijativama za obranu javnih dobara, za jačanje demokracije i ekološku održivost. 2017. godine uključila se u politiku kao kandidatkinja Zagreb je NAŠ! za dogradonačelnicu, te je također bila posvećena osnivanju i razvoju platforme Možemo!

Možemo!

Teodor Celakoski

Pročitaj biografiju

Diplomirao sam filozofiju i komparativnu književnost u Zagrebu, radnik sam u kulturi i aktivist za zaštitu javnih i zajedničkih dobara. Od ranih 2000-ih bavim se umrežavanjem, kulturnom politikom i institucionalnim inovacijama u kulturi. Zadnjih 15 godina se kroz inicijativu Pravo na grad te surađujući s lokalnim građanskim inicijativama i sindikatima bavim obranom i boljim upravljanjem javnim prostorom te javnom i komunalnom infrastrukturom (poput borbe za Varšavsku, Srđ, autoceste). Tijekom 2017. sudjelovao sam u pokretanju političke platforme Zagreb je naš!, a 2019. političke platforme Možemo!.
Možemo!

Ana Alapić

Pročitaj biografiju

Po zanimanju sam VŠS ekonomist sa znanjem njemačkog i engleskog jezika. Od 2017. koristim status roditelja njegovatelja jer kao samohrana majka skrbim za sina s najvećim tjelesnim oštećenjem. Zajedno s još tri majke djece s teškoćama u razvoju, 2011. osnovala sam Udrugu „Kolibrići“ koju sam do travnja 2020. g. kao predsjednica volonterski vodila. Akciju „Spinraza za sve“ pokrenula sam 2017. kako bi se svim oboljelima od spinalne mišićne atrofije, od koje boluje i moj sin, omogućilo pravo na liječenje. Dobitnica sam godišnje nagrade Grada Siska za 2018. g. za osobite rezultate u djelovanju na području humanitarnog i volonterskog rada, te poboljšanju životnih uvjeta djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, a za akciju "Spinraza za sve" primila sam nagradu Ponos Hrvatske.
Možemo!

Marija Brajdić Vuković

Pročitaj biografiju

Doktorica sam sociologije i istraživačica na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu te
izvanredna (naslovna) profesorica na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Bavim se sociologijom znanosti i tehnologije, na razmeđi sa socijalnom ekologijom, te metodologijom društvenih istraživanja. Jedna sam od osnivačica plaforme i stranke Zagreb je naš!, vijećnica sam Vijeća Gradske četvrti Podsused-Vrapče i članica inicijativnog odbora platforme Možemo!.
Možemo!

Branko Ančić

Pročitaj biografiju

Radim kao sociolog u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu gdje sam i predstojnik Centra za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti. U svojem radu bavim se istraživanjima održivosti i održivih potencijala za društva usmjerena prema odrastu i društvenim nejednakostima. Vodio sam više znanstvenih i stručnih projekata te sudjelovao u istraživačkim boravcima na Sveučilištu u Cardiffu, Sveučilištu u Beču i institutu GESIS u Kölnu. Trenutno sam predsjednik Foruma za slobodu odgoja te Hrvatskog sociološkog društva. Član sam platforme Zagreb je NAŠ! i jedan od članova inicijativnog odbora platforme Možemo!.
Zagreb je naš!

Miljenka Ćurković

Pročitaj biografiju

Aktivna sam u borbama za očuvanje radničkih i socijalnih prava te javnih dobara od 2014. godine. Surađujem s inicijativama i udrugama civilnog društva na pitanjima sudjelovanja građana u odlučivanju na lokalnoj razini, borbe za socijalnu inkluziju tražitelja azila te borbe za rješavanje problema s odlagalištem otpada Jakuševec/Prudinec. Vijećnica sam Vijeća Mjesnog odbora Dugave, a od rujna 2018. do svibnja 2019. bila sam rotacijska zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, gdje sam se zalagala za pokretanje Imunološkog zavoda i za povećanje socijalnih transfera prema ranjivim skupinama u Zagrebu.
Za grad

Dražen Lučanin

Pročitaj biografiju

Po struci sam inženjer računarstva i podatkovni analitičar te trenutno vodim vlastitu programersku agenciju Punk Rock Dev. U politiku sam se uključio nakon doktorata u Beču kako bih potaknuo primjenu najboljih primjera prakse bečke gradske uprave u Zagrebu i u drugim hrvatskim gradovima. Već niz godina djelujem u strankama ZA GRAD, Zagreb je NAŠ! i Možemo! te sam član Vijeća Gradske četvrti Črnomerec u Zagrebu. Svoj doprinos dajem kroz IT podršku što učinkovitijem, transparentnijem i podatkovno-orijentiranijem radu. Od nedigitalnih tema, najviše pažnje posvećujem planiranju zelenih površina i bolje pješačke i biciklističke infrastrukture za zdravije i sigurnije kretanje građana.
Zagreb je naš!

Svjetlana Lugar

Pročitaj biografiju

Rođena sam i živim u Zagrebu. Otkako sam u mirovini aktivirala sam se oko problema u svojoj lokalnoj zajednici, najprije kroz civilno društvo, uz pomoć iskusnijih udruga. Vodila sam udrugu “Travno moj kvart” koja je pokrenula mnoge velike akcije. Neke od njih su obrana otvorenih prostora opće namjene; protivljenje prijedlogu GUP-a koje je bilo u suprotnosti sa strateškim razvojem grada te angažman na temi gospodarenja otpadom.
Možemo!

Luka Korlaet

Pročitaj biografiju

Rođen sam u Zagrebu 1974. Diplomirao sam i doktorirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu s temom socijalnog stanovanja. Izvodim nastavu projektiranja stambenih zgrada na arhitektonskim fakultetima u Zagrebu i Osijeku. Koautor sam online baze najkvalitetnijih primjera hrvatske stambene arhitekture (stanovanje.plus). U grupi prof. Atalića godinama surađujem na Studiji procjene rizika od potresa u Zagrebu. Urednik sam i koautor sam pet izdanja džepnog vodiča arhitekture Zagreba. Koautor sam nekoliko ostvarenja stambene arhitekture u Zagrebu nagrađenih strukovnim nagradama.
Za grad

Luka Kerečin

Pročitaj biografiju

Većinu svojeg života proveo sam izvan Hrvatske. Nakon odrastanja u Omanu, dobio sam stipendiju i završio studij međunarodnih odnosa na American University u Washingtonu, nakon čega sam usavršavao ruski jezik i diplomaciju na Sveučilištu u Sankt Petersburgu. Nakon povratka iz SAD-a u Hrvatsku, financijsku neovisnost ostvarujem osmišljavanjem digitalnih kampanja. Kao glazbeni menadžer surađujem s brojnim glazbenicima te sam zadužen za marketing United POP akademije za cijelu regiju. Na istoj akademiji predajem na odjelu za marketing i menadžmenta. Kad nisam u Hrvatskoj, vrijeme provodim na američkim turnejama sa svojim prog-rock bendom.

Lista

 1. Danijela Dolenec (Možemo!)
 2. Teodor Celakoski (Možemo!)
 3. Ana Alapić (Možemo!)
 4. Marija Brajdić Vuković (Možemo!)
 5. Branko Ančić (Možemo!)
 6. Miljenka Ćurković (Zagreb je naš!)
 7. Dražen Lučanin (Za grad)
 8. Svjetlana Lugar (Zagreb je naš!)
 9. Anton Glasnović (Radnička fronta)
 10. Martina Uzelac (Nova ljevica)
 11. Luka Korlaet (Možemo!)
 12. Sanja Bilas (Nova ljevica)
 13. Luka Kerečin (Za grad)
 14. Bojan Glavašević (Nezavisni)

Sedma izborna jedinica

Možemo!

Draženka Polović

Pročitaj biografiju

Živim i radim u Karlovcu, gdje sam i rođena. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala sam filozofiju i komparativnu književnost te bibliotekarstvo. Osim u školi radila sam u Gradskoj knjižnici Karlovac kao voditelj Matične službe. Od 2000. radim u Ekonomsko-turističkoj školi Karlovac. Nekoliko godina sam bila suradnica emisije Bibliovizor na 3. programu Hrvatskog radija; objavila sam brojne članke i prikaze te nekoliko knjiga o povijesti kulturnog, književnog i društvenog života Karlovca. Boravila sam na većem broju stipendija i stručnih usavršavanja u Europi i SAD-u.
Možemo!

Ana Matan

Pročitaj biografiju

Rođena sam u Skopju (S. Makedonija), a u Zagrebu sam završila studij politologije na Fakultetu političkih znanosti. Poslijediplomski studij završila sam na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti, a doktorirala sam na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Na istom fakultetu počinjem raditi kao znanstvena novakinja 1998., gdje sam trenutno zaposlena u statusu docentice. Autorica sam i urednica nekolicine publikacija i više znanstvenih i stručnih članaka. Aktivna sam u lokalnoj zajednici i civilnom društvu u Karlovcu. Bila sam predsjednica Udruge za razvoj političke i društvene kulture Karlovac – Polka (2016-2019) i suradnica u mreži udruga Ka-operativa. U Karlovcu živim od 1997. sa suprugom i trima kćerima.

Lista

 1. Rada Borić (Nova ljevica)
 2. Gordana Pasanec (Nova ljevica)
 3. Nenad Ljubić (Nova ljevica)
 4. Draženka Polović (Možemo!)
 5. Dimitrije Birač (Nova ljevica)
 6. Ana Matan (Možemo!)
 7. Vladimir Dimić (Nova ljevica)
 8. Sandra Kasunić (Nezavisna)
 9. Jadranka Barišić (Nova ljevica)
 10. Renato Babojelić (Radnička fronta)
 11. Ivana Kekin (Nova ljevica)
 12. Nenad Klapčić (Nova ljevica)
 13. Siniša Ivanković (Nova ljevica)
 14. Milan Kekin (Nezavisni)

Osma izborna jedinica

Možemo!

Nebojša Zelič

Pročitaj biografiju

Docent sam na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. U znanstvenom radu bavim se temama političkog opravdanja i socijalne pravednosti. Radio sam kao glumac i bio aktivan u nizu organizacija i inicijativa civilnog društva. Organizator sam i sudionik mnogih javnih događaja vezanih uz teme filozofije politike i kulture. Osim građanskim inicijativama, promjenu pokušavam zagovarati i unutar akademije, od čega je posljednji primjer pokretanje Centra za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci.

Lista

 1. Katarina Peović (Radnička fronta)
 2. Biserka Momčinović (Radnička fronta)
 3. Katarina Pavičić-Ivelja (Radnička fronta)
 4. Mate Kapović (Radnička fronta)
 5. Hrvoje Štefan (Radnička fronta)
 6. Nemanja Cvijanović (Nova ljevica)
 7. Karin Grgorović (Radnička fronta)
 8. Nebojša Zelič (Možemo!)
 9. Gordana Vudragović (Radnička fronta)
 10. Nijaz Delić (Radnička fronta)
 11. Plamena Šarlija (Nova ljevica)
 12. David Bilić (Radnička fronta)
 13. Goran Matić (Radnička fronta)
 14. Ljiljana Nikolovski (Radnička fronta)

Deveta izborna jedinica

Možemo!

Mateo Ptičar

Pročitaj biografiju

Mladi klimatski aktivist te student engleskog jezika i sociologije. Član sam političke platforme Možemo!, DiEM-a 25 te međunarodni volonter u predsjedničkoj kampanji Bernija Sandersa. Uključio sam se u politiku jer mi je dosta gledati kako političke i korporativne elite zagađuju naš okoliš, našu vodu i naš zrak. Kao i ostali mladi, dugo sam godina bio primoran gledati kako se naše zdravlje i naš planet izrabljuju kako bi šačica malih ljudi mogla sebi osigurati profit dok mainstream mediji sustavno okreću glavu klimatskoj krizi. Naši životi ne smiju biti stavljeni na kocku u ime ekonomije - i zato kažem da Možemo!
Nezavisna

Vesna Kesić

Pročitaj biografiju

Diplomirala sam psihologiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a magisterij stekla na New School for Social Research. Novinarstvom sam se bavila u prijeratnim hrvatskim i jugoslavenskim medijima (Start, Nedjeljna Dalmacija, Danas, Mladina, NIN...), a devedesetih prelazim u “čisti” aktivizam. Inicijatorica sam i suosnivačica Građanske inicijative za slobodu javne riječi, Centra za žene žrtve rata, Grupe za ženska ljudska prava, B.a.B.e. I još koječega. Bavim se socijalnim istraživanjima, policy analizom, pisanjem i uređivanjem. Do dan danas nisam sasvim načisto sa svojim javnim identitetom: novinarka, publicistkinja, aktivistica ili istraživačica, ali sve više vjerujem da su te stvari ionako neodvojive.

Lista

 1. Atana Grbić-Martinović (ORaH)
 2. Ivan Slavica (Nova ljevica)
 3. Valentina Luketa (Radnička fronta)
 4. Ivan Boško Habuš (Radnička fronta)
 5. Iva Ivas (Nova ljevica)
 6. Mateo Ptičar (Možemo!)
 7. Dora Zvjerković (Radnička fronta)
 8. Boris Mijakovac (Radnička fronta)
 9. Monika Marić (ORaH)
 10. Teodor Ostojić (ORaH)
 11. Tamara Bjažić Klarin (Nezavisna)
 12. Srećko Truta (ORaH)
 13. Bojan Birk (Radnička fronta)
 14. Vesna Kesić (Nezavisna)

Deseta izborna jedinica

Možemo!

Tamara Visković

Pročitaj biografiju

Profesorica sam filozofije i diplomirana povjesničarka umjetnosti koja već više od 25 godina kontinuirano radi na organiziranju i produkciji programa u kulturi. Objavljujem tekstove i eseje s područja glazbene i likovne kritike, te popularne kulture općenito u nizu novinskih i web izdanja, radija i televizija. Od 2005. do 2009. obnašala sam dužnost članice poglavarstva Grada Splita zadužene za kulturu, gdje sam dovršila desetak kapitalnih investicijskih projekata i pomogla pokretanju niza novih kulturnih manifestacija, čime je Split na nekoliko godina postao vodećim gradom u Hrvatskoj po ulaganjima u kulturu i realiziranim projektima. Donedavno sam obnašala funkciju ravnateljice Centra Zlatna vrata u Splitu. Politički sam se aktivirala 2019. godine kao članica platforme Možemo!.
Možemo!

Đuro Capor

Pročitaj biografiju

Rođen sam Dubrovniku, a studij povijesti i indologije završio sam na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2005. do danas podučavam povijest u Gimnaziji Dubrovnik. Koordinator sam
Inicijative Srđ je naš koja se već 10 godina uporno suprotstavlja projektu apartmanizacije Srđa kroz izgradnju golf resorta. S ljudima koji su dio Platforme Možemo već 15 godina se borim za očuvanje prirodnih resursa i prava lokalne zajednice da odlučuje o pitanjima razvoja i upravljanja javnim dobrima.
Možemo!

Igor Miošić

Pročitaj biografiju

Rođen sam u Zagrebu 1964. godine, a odrastao u Dubrovniku. Nakon završenog studija Filozofije i Engleskog jezika zaposlio sam se u Gimnaziji Dubrovnik, gdje i danas radim. Volontiram u udruzi Luža, koja se bavi obrazovanjem mladih u mediju filma. Suosnivač sam i suorganizator DUFF-a, festivala filma djece i mladeži Mediterana. Od 2012. godine aktivan sam u političkom životu grada Dubrovnika, prvo kroz inicijativu Srđ je naš, a potom i u Gradskom vijeću kao član nezavisne liste Srđ je Grad. U Platformi Možemo! prepoznajem ne samo aktivistički naboj iz vremena Varšavske ili Dubrovačkog referenduma, nego i jasno artikuliranu progresivnu lijevo-zelenu politiku koja ima potencijal angažirati građane, vratiti im dostojanstvo i nadu u društvene promjene.
Možemo!

Petra Marčinko

Pročitaj biografiju

Rođena sam te odrasla u Dubrovniku, gdje i sada živim. Dio visokoškolskog obrazovanja provela sam na Estonskom humanističkom institutu Sveučilišta u Tallinnu, a diplomirala sam etnologiju i kulturnu antropologiju te sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila sam kao suradnica u pripremnim fazama Plana upravljanja povijesnom jezgrom Dubrovnika u Zavodu za obnovu Dubrovnika. Trenutno sam zaposlena kao stručni suradnik u Art radionici Lazareti na razvoju društveno-kulturnog centra Lazareti. Okolišna sam aktivistkinja inicijative “Srđ je naš” od 2010. godine, a politička aktivistkinja građanske inicijative “Srđ je Grad” od 2017. godine. Od 2018. godine, vijećnica sam građanske inicijative “Dajmo ruke” u gradskom kotaru Ploče – Iza Grada.
Možemo!

Svjetlana Jelavić-Dean

Pročitaj biografiju

Arhitektica i maslinarka, članica inicijative Srđ je naš i liste Srđ je grad.
Prostor oko nas postaje ozbiljno ugrožen preizgrađenošću i uništavanjem zelenih površina i javnih prostora. Partikularni interesi udruženi s koruptivnim strukturama u izvršnoj vlasti rezultiraju donošenjem prostorno planske dokumentacije koja često nije ono što bi trebala biti: osnovni preduvjet zaštite, očuvanja i kvalitete prostora kao temeljnog nacionalnog dobra. Ljudi okupljeni na platformi MOŽEMO su kroz aktivizam i političko djelovanje, a sada i kroz svoj program pokazali da brinu o prostoru i znaju kako djelovati.

Lista

 1. Tamara Visković (Možemo!)
 2. Đuro Capor (Možemo!)
 3. Igra Šain Kovačević (Nova ljevica)
 4. Karlo Pilko (Nova ljevica)
 5. Ana Dana Beroš (Nova ljevica)
 6. Igor Miošić (Možemo!)
 7. Petra Marčinko (Možemo!)
 8. Marko Prokopić (Radnička fronta)
 9. Svjetlana Jelavić-Dean (Možemo!)
 10. Nikola Đapić (Radnička fronta)
 11. Marija Vujošević Carić (Nova ljevica)
 12. Igor Legaz (Možemo!)
 13. Tamara Govorko (Radnička fronta)
 14. Dragan Markovina (Nova ljevica)

Jedanaesta izborna jedinica

Možemo!

Diana Bekavac

Pročitaj biografiju

Rođena sam u Zagrebu 1987. godine, radim kao voditeljice financija na EU (i raznim drugim) projektima u udruzi koja se bavi promicanjem ženskog stvaralaštva, LGBTIQ prava, demokratizacijom društva i produkcijom u kulturi. Suosnivačica sam društvenog poduzeća FIERCE WOMEN d.o.o. poznatog po društvenoj igri Strašne Žene koja na inspirativan, edukativan i zabavan način slavi i promiče poznate žene iz povijesti. Vijećnica sam u mjesnom odboru Kozjak ispred političke platforme Zagreb je naš! i suosnivačica platforme Možemo!.
Za grad

Iva Kvakić

Pročitaj biografiju

Završila sam ekonomski fakultet u Zagrebu, a posljednju godinu fakulteta provela sam u Španjolskoj na razmjeni studenata. Magistrirala sam održivi razvoj na Ritsumeikan Asia Pacific Universityu u Japanu i Fachhochschule Trier u Njemačkoj. Radim kao project manager u software development agenciji. Na lokalnim izborima 2017. kao članica stranke Za Grad postala sam zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, gdje me trenutno zamjenjuje Svibor Jančić.

Lista

 1. Mario Kovač (Nezavisni)
 2. Diana Bekavac (Možemo!)
 3. Jorge Ricardo Luque Perdomo (Radnička fronta)
 4. Tea Škokić (Možemo!)
 5. Miroslav Petrović (Možemo!)
 6. Naima Balić (Možemo!)
 7. Nikola Medić (Nezavisni)
 8. Iva Kvakić (Za grad)
 9. Milan Božić (Nova ljevica)
 10. Vedrana Klepica (Nova ljevica)